Przypominamy o nakazie zakrywania nosa i ust oraz zachowywania bezpiecznego dystansu. Osoby niestosujące się do zaleceń będą miały blokowane skipassy.

Przypominamy o nakazie zakrywania nosa i ust oraz zachowywania bezpiecznego dystansu. Osoby niestosujące się do zaleceń będą miały blokowane skipassy.

Więcej