Polityka prywatności

Zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych w spółkach Grupy TMROświadczenie o ochronie prywatności TMR Group -

Klienci

Oświadczenie o ochronie prywatności TMR Group -

Poszukujący pracy

Oświadczenie o ochronie prywatności TMR Group -  

Pracownicy (w tym pracownicy tymczasowi, pracujący na umowę-zlecenie, pracownicy sezonowi i osoby pracujące według innych zasad prawa pracy, wynajem pracowników lub osoby pracujące na podobnej zasadzie)

Oświadczenie o ochronie prywatności TMR Group -

Akcjonariusze, wspólnicy, organy statutowe

Oświadczenie o przetwarzaniu danych z internetu i cookies w ramach TMR Group

Zasady ochrony danych osobowych -

Dostawcy i inniNiniejsze regulaminy są własnością Szczyrkowskiego Ośrodka narciarskiego S.A.