Polityka prywatności

Zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych w spółkach Grupy TMROświadczenie o ochronie prywatności TMR Group -

Klienci

Oświadczenie o ochronie prywatności TMR Group -

Poszukujący pracy

Oświadczenie o ochronie prywatności TMR Group -  

Pracownicy (w tym pracownicy tymczasowi, pracujący na umowę-zlecenie, pracownicy sezonowi i osoby pracujące według innych zasad prawa pracy, wynajem pracowników lub osoby pracujące na podobnej zasadzie)

Oświadczenie o ochronie prywatności TMR Group -

Akcjonariusze, wspólnicy, organy statutowe

Oświadczenie o przetwarzaniu danych z internetu i cookies w ramach TMR Group

Zasady ochrony danych osobowych -

Dostawcy i inniNiniejsze regulaminy są własnością Szczyrkowskiego Ośrodka narciarskiego S.A.

 


ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Park Rozrywki Legendia - Śląskie Wesołe Miasteczko
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWRZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 


ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, siedziba: ul. PLAC ATRAKCJI nr.1 , 41 501 Chorzów, Polska, REGON: 243516267, rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach numer KRS: 0000499958, przygotowała niniejszy obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w parku rozrywki Legendia – Śląskie Wesołe Miasteczko.

Administrator:
Administratorem Państwa danych osobowych jest ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, siedziba: ul. PLAC ATRAKCJI nr1 , 41 - 501 Chorzów, Polska, REGON: 243516267, NIP: 6272738214rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach numer KRS: 0000499958, a także:
SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI S.A , siedziba: ul. Narciarska 10, 43-370 Szczyrk, Polska REGON: 07281832, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, numer KRS: 0000140818, oraz
Tatry mountain resorts, a.s. [S.A.], siedziba: ul. Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš Słowacki REGON: 31 560 636, NIP UE: SK2020428036, rejestracja: Rejestr Handlowy prowadzony w Sądzie Powiatowym Žilina [Żylina], Dział: Sa, Wpis nr 62/L.
przetwarzający dane osobowe na podstawie Umowy Współadministratorów Danych zawartej w dniu 25.05.2018 r. pomiędzy Tatry mountain resorts, a.s. (jako Głównym Administratorem Danych), a Śląskim Wesołym Miasteczkiem sp. z o.o. (jako współadministratorem) i innymi spółkami (w tym Szczyrkowskim Ośrodkiem Narciarskim S.A.), które w umowie tej ustaliły zasady wspólnego przetwarzania danych osobowych klientów i uczestników programu lojalnościowego GOPASS, zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dane kontaktowe:

W razie jakichkolwiek dalszych zapytań dotyczących przetwarzania danych osobowych więcej informacji można uzyskać korzystając z pomocy Osoby Odpowiadającej za Nadzór nad Ochroną Danych Osobowych – Inspektora Ochrony Danych Osobowych (DPO), za pomocą e-mailu przesłanego na adres: privacy@tmr.sk, kontakt z infocentrum lub listownie na adres naszej siedziby.