Biały kodeks

Zapoznaj się z regułami bezpiecznego poruszania się na stoku
 Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS)

Kodeks zachowania dla narciarzy i snowboarderów

 

  1. Wzgląd na inne osoby - Każdy narciarz lub snowboarder powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
  2. Sposób jazdy na nartach i snowboardzie oraz panowanie nad prędkością - Każdy narciarz lub snowboarder powinien kontrolować sposób jazdy. Powinien on dostosować szybkość i sposób jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu. 
  3. Wybór kierunku jazdy - Narciarz lub snowboarder nadjeżdżający od tyłu musi wybrać taki tor jazdy, aby nie spowodować zagrożenia dla narciarzy lub snowboarderów znajdującym się przed nim. 
  4. Wyprzedzanie - Narciarz lub snowboarder może wyprzedzać innego narciarza lub snowboardera z góry i z dołu, z prawej i z lewej strony pod warunkiem, że zostawi wystarczająco dużo przestrzeni wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboarderowi na wykonanie przez niego wszelkich zamierzonych lub niezamierzonych manewrów. 
  5. Ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę stoku - Narciarz lub snowboarder, wjeżdżając na oznakowaną drogę zjazdu, ponownie ruszając po zatrzymaniu się, czy też poruszając się w górę stoku, musi spojrzeć i w górę, i w dół stoku, aby upewnić się, że może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych. 
  6. Zatrzymanie na trasie - O ile nie jest to absolutnie konieczne, narciarz lub snowboarder musi unikać zatrzymania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po upadku w takim miejscu narciarz lub snowboarder winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej. 
  7. Podchodzenie i schodzenie na nogach - Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy. 
  8. Przestrzeganie znaków narciarskich - Każdy narciarz lub snowboarder winien stosować się do znaków narciarskich i oznaczeń tras. 
  9. Wypadki - W razie wypadku każdy narciarz lub snowboarder winien udzielić poszkodowanym pomocy. 
  10. Obowiązek ujawnienia tożsamości - Każdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany czy świadek musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

 

Ogólny komentarz dotyczący Kodeksu FIS

Narciarstwo oraz snowboard, tak jak wszystkie inne sporty, pociągają za sobą ryzyko. Reguły FIS należy traktować jako idealny wzorzec zachowania dla odpowiedzialnego i ostrożnego narciarza lub snowboardera, a ich celem jest unikanie wypadków na trasach narciarskich. Reguły FIS odnoszą się do wszystkich narciarzy i snowboarderów. Obowiązkiem narciarza lub snowboardera jest zaznajomienie się z tymi zasadami oraz ich przestrzeganie. W przypadku ich nieprzestrzegania, jeżeli dojdzie do wypadku, zachowanie narciarza lub snowboardera może skutkować pociągnięciem go do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

 


Reklama i działalność handlowa na stokach

W ośrodku obowiązuje zakaz wykorzystania tras narciarskich i terenów kończących trasy narciarskie w celach reklamowych ( np. umieszczanie straganów, przedmiotów reklamowych i innych) bez zgody zarządcy ośrodka narciarskiego. Zakaz wykonywania działalności handlowej na trasach narciarskich i terenach kończących trasy narciarskie bez zgody zarządcy ośrodka narciarskiego oraz odpowiedniego zezwolenia.

Każda osoba znajdująca się na trasie narciarskiej jest zobowiązana do przestrzegania zasad korzystania z trasy narciarskiej. Wchodząc na stok narciarski i/lub korzystając z górskich urządzeń transportowych, zasady i wytyczne stają się dla każdego wiążące. Tatry mounatin resorts, a.s. jako zarządca ośrodka zastrzega sobie prawo, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia zasad i wytycznych określonych w Białym Kodeksie lub w ogólnym regulaminie, po uprzednim ostrzeżeniu zakazać osobie naruszającej zasady i wytyczne wejścia na stoki narciarskie, a jednocześnie uniemożliwić jej w tym dniu korzystanie z górskich urządzeń transportowych poprzez zablokowanie karnetu narciarskiego.Powrót

Mamy nadzieję, że znalazłeś potrzebne informacje
Strona główna →