REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGU ORCZYKOWEGO

1. Warunkiem korzystania z wyciągu jest umiejętność jazdy na nartach lub snowboardzie w stopniu umożliwiającym bezpieczny wjazd przy pomocy urządzenia holującego – orczyka.

2. Po przejściu bramki należy podejść do wyznaczonej strefy wsiadania i poczekać na wezwanie obsługi.

3. Kijki należy trzymać w jednej ręce (pasek kijka nie może być owinięty na ręce).

4. Do każdego orczyka wczepiają się 2 osoby spośród kolejno oczekujących na wjazd osób. Szczególnie zabroniony jest wjazd na nartach „okrakiem” na orczyku.

5. Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu. Wyjeżdżanie poza oś liny ciągnącej grozi zrzuceniem liny i wypadkiem.

6. Zabrania się wsiadania i wysiadania poza wyznaczonymi strefami.

7. W razie upadku w trakcie wjazdu należy natychmiast wypuścić uchwyt orczyka, opuścić tor wjazdowy i przedostać się do najbliższej trasy zjazdowej. 

8. Orczyk należy spokojnie wypuścić za znakiem w oznaczonej strefie wysiadania. 

9. Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku.

10. Nie wolno zatrzymywać się na peronie górnym (w strefie wysiadania), należy go jak najszybciej opuścić we wskazanym kierunku.

11. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych.

12. Po zatrzymaniu wyciągu, należy czekać na polecenia obsługi.

13. Chodzenie lub zjeżdżanie po torze wyciągu jest niedozwolone.

14. Dzieci mogą korzystać z wyciągu pod opieką i na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna. Korzystanie bez wyżej wymienionej opieki jest możliwe za okazaniem obsłudze wyciągu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna. 

15. Do przewozu mogą być dopuszczone tylko takie dzieci, których wzrost oraz umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie w obiektywnej ocenie pozwalają na bezpieczny wjazd przy pomocy orczyka śladem obok opiekuna a następnie bezpieczne poruszanie się po stoku.

16. W trakcie transportu dzieci nie wolno: pchać ich przed sobą, holować między nogami, trzymając przed sobą lub na sobie (na plecach, w nosidełkach).

17. Zaistniałe podczas wjazdu wyciągiem wypadki winne być niezwłocznie zgłoszone obsłudze wyciągu. 

 

Regulamin do pobrania