MilkizzTime na stoku z firmą Wawel

Organizatorami niniejszej promocji są:

Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. z siedzibą w Szczyrku kod: 43-370, ul. Narciarska 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000140818

oraz

Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014525

Promocja dla klientów SON będzie się odbywała na następujących zasadach:

1. Klient SON zakupujący dowolny karnet czasowy na korzystanie z wyciągów narciarskich Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego w okresie 6.02-3.03.2017 uzyska możliwość otrzymania jednej ze 140 bezpłatnych lekcji z instruktorem narciarskim zapewnianym przez SON pod patronatem Wawel S.A.

2. Promocja będzie odbywała się w następujący sposób:

 • W okresie 6.02 - 3.03.2017 od poniedziałku do piątku roku będą odbywać się lekcje prowadzone przez instruktorów zapewniony przez SON. 
 • Do udziału w lekcjach uprawni klienta voucher uzyskany podczas zakupu karnetu w kasach Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskie 
 • Vouchery w liczbie 140 sztuk, do momentu ich wyczerpania, będą rozdawane w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w okresie 6.02-3.03.2017 roku
 • Warunkiem otrzymania vouchera na bezpłatną lekcję jazdy na nartach, będzie zakup karnetu terminowego w kasach Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego oraz podanie specjalnego hasła.
 • Hasła umożliwiające uzyskanie voucherów będą publikowane na portalu Facebook, na profilu firmy Wawel (www.facebook.com/WawelSlodycze) i na profilu SON (www.facebook.com/szczyrkowski/). Łącznie zostaną opublikowane 4 hasła, umożliwiających otrzymanie jednego ze 140 voucherów na bezpłatne lekcje narciarskie według poniższego porządku:

  1 hasło obowiązujące w dniach 6.02-9.02.2017 – voucher przysługuje pierwszym 35 osobom, które w tych dniach zakupią karnet SON S.A i podadzą to hasło w kasie SON

  2 hasło obowiązujące w dniach 13.02-16.02.2017 - voucher przysługuje pierwszym 35 osobom, które w tych dniach zakupią karnet SON S.A i podadzą to hasło w kasie SON

  3 hasło obowiązujące w dniach 20.02-23.02.2017 - voucher przysługuje pierwszym 35 osobom, które w tych dniach zakupią karnet SON S.A i podadzą to hasło w kasie SON

  4 hasło obowiązujące w dniach 27.02-3.03.2017 - nagroda przysługuje pierwszym 35 osobom, które w tych dniach zakupią karnet SON S.A i podadzą to hasło w kasie SON

 • Otrzymany voucher może być użyty tylko raz. Do pobrania lekcji niezbędna będzie rejestracja uczestnika w formularzu Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego, oraz wyrażenie zgody na przetwarzane danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji , dodatkowo uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Wawel. S.A i SON. Zgoda będzie integralną częścią formularza, który każdy uczestnik bezpłatnych lekcji narciarskich będzie mógł podpisywać przed przystąpieniem do Promocji. Każdy voucher będzie posiadał numer kontaktowy do instruktorów, pod numerem telefonu należy dokonać rezerwacji terminu.

3. SON zapewni dwóch instruktorów narciarskich prowadzących bezpłatne lekcje dla klientów, którzy zdobędą bezpłatną lekcję jazdy na nartach. Rezerwacja terminu leży po stronie klienta.

4. Zasady powyższej Promocji zostaną zamieszczone na:

 • www.szczyrkowski.pl
 • www.facebook.com/WawelSlodycze
 • www.facebook.com/szczyrkowski
 • w kasach SON