Kontakt

Wojciech Wąsowicz

e-mail: wasowicz@tmr.sk 

tel. 532-206-257